Aramaktan Yoruldum

Yardım eyle bitap düştüm yollarda
Aşk aradım merhametsiz kollarda
Derman sende vefa yokmuş kullarda
Yıllar yılı dalgalandım duruldum
Ben kendimi aramaktan yoruldum

Yürüdüm olmadı, durdum olmadı
Olup bitenleri aklım almadı
Sığınacak başka kapım kalmadı
Çepeçevre kuşatıldım sarıldım
Ben kendimi aramaktan yoruldum

Özümden bağlandım ah ile zara
Kapanmasın şahidimdir bu yara
Götürecek bir şeyim yok huzura
Tek amelim bir güzele vuruldum
Ben kendimi aramaktan yoruldum

Uğur IŞILAK