Ararsın diye bekledim

Kırksekiz saat boyunca
Ararsın diye bekledim
Kısa da olsa bir hatır
Sorarsın diye bekledim

Gece diye verdin sözü
Gündüze kapadım gözü
Tam iki gündür gökyüzü
Kararsın diye bekledim

Sen tutuşturdun çırayı
Sonra uzattın arayı
Kendi açtığın yarayı
Sararsın diye bekledim

Dost o ki dostu kayıra
Akı karadan ayıra
Şer bildiğini hayıra
Yorarsın diye bekledim

Yeşertip gönül bağını
Delip feleğin ağını
Kör şeytanın bacağını
Kırarsın diye bekledim

Her kim ki sözünün eri
Konuşmaz ileri geri
Şayet varsa engelleri
Yararsın diye bekledim

Uğur IŞILAK