Beni Anlattı

İlan edemezken gönül halimi
Esrarlı bakışın beni anlattı
Lal eylerdi derinliğin alimi
Engine çıkışın beni anlattı

Aşk telinden nağmeleri sesleyip
Sükut ile ifadeyi süsleyip
Duyguları gözyaşıyla besleyip
Sel gibi akışın beni anlattı

Can evime hapsol diyen o çağrı
Titretti adeta felç olan bağrı
Maziye gerilip atiye doğru
İçini döküşün beni anlattı

Vakit daraldıkça açıldı perde
Ayrılık  korkusu başladı serde
Zamanın en keskin olduğu yerde
Boynunu büküşün beni anlattı

Kaderin zuhuru ne geç, ne erken
Anlaşılır ancak vuku bulurken
Talihin yüküne talip olurken
Dağılıp çöküşün beni anlattı

İradem susunca, sevda yer etti
Sevdayı beyana gönlüm ar etti
Bir anda başlayıp, bir anda bitti
Gönlümden çıkışın beni anlattı

Uğur IŞILAK