Olmak İçin

Kör ettiler gözlerimi
Gör dediler olmak için
Dinlemeden sözlerimi
Sor dediler olmak için

Bil haddini gel kendine
Her nağmeyle yanmaz sine
Mızrabını yüreğine
Vur dediler olmak için

Yok olmadan kalpte güman
Belli olmaz yahşi yaman
Bekle hele daha zaman
Var dediler olmak için

Kul olmazsan sultanına
Yetişmezler imdadına
Serini er meydanına
Ser dediler olmak için

Arzularsan Hak katını
Yık zahiri gör batını
Dergâha doğru atını
Sür dediler olmak için

Uğur IŞILAK