Zaman Eski Zaman Değil

Zaman eski zaman değil
Duman eski duman değil
Katılacak toz kalmadı

Aklınızı vurun taşa
Çözüm aramayın boşa
Sunulacak tez kalmadı

Gün tükettik rüyalarla
İflas ettik riyalarla
Verilecek poz kalmadı

Hak sözü işittik duyduk
Yine de şeytana uyduk
El açmaya yüz kalmadı

Adama düştü ürkeklik
Madama kaldı erkeklik
Paylaşacak koz kalmadı

Hayatımız terelelli
Meşrebimiz çiftetelli
Çalınacak saz kalmadı

Budadık yeşil dalları
Yamulttuk bütün yolları
Yürüyecek iz kalmadı

Uğur IŞILAK